Online Trimwedstrijd Juli 2021

24 okt, 2021
online trimwedstrijd

Check This Out!!! FurFection Kathleen Van der Vloedt haar deelname aan de internationale trimwedstrijd van Juli 2021. De online Trimwedstrijd werd nogmaals georganiseerd door de “Online Competitive Pet Stylists Club” .

De organisatoren dagen ons uit….Om een lach op ons gezicht te toveren en natuurlijk om te laten zien wat we als trimmer aan vaardigheden in huis hebben, en om telkens onszelf te verbeteren en onze skills aan te scherpen.

Vorige Deelnames: https://www.furfection.be/2020/09/26/doggrooming-competition/ ; https://www.furfection.be/2020/04/26/model-dog/ ;/https://www.furfection.be/2021/03/04/online-trimwedstrijd/ ; https://www.furfection.be/2021/07/29/online-trimwedstrijd-2/

Deze keer nam ik deel aan 9 Categorieën en werd ik genomineerd in 8 Categorieën. Er waren 13 categoriën om in deel te nemen. De deelname koste per klasse 25,00 CAD (Canadese Dollar) Mijn deelname is als Professional, maar met honden die gewoon naar het kapsalon komen. Dit zijn gewone huishonden die om de zoveel tijd langskomen om getrimd te worden. Dit moet ook gebeuren op de gewone trimtijd die beschikbaar is om een hond mee naar huis te sturen. Vaak kan men (collga trimmers) deelnemen met een eigen Show – Trim honden waar je een hele week of volledige dag aan werkt om die zo perfect mogelijk te krijgen.

  • Geselecteerd

Van 1 juni 2021 tot 16 juli 2021 liep deze deelname. Door het tijdsverschil zagen we de uitslagen s’ ochtends verschijnen op 25 juli 2021. Het geweldige nieuws was dat ik in 1 categorie 3 de was, in 2 categorieën 2de en in 5 categorieën 1 ste ben geworden.

Lees verder om de deelnames en resultaten te zien…..

Salon Freestyle: Poedel Mickey

Salon Freestyle class any style goes! No more then 30% percent of hair colours or chalk. Accessories are welcome. Clothing such as dresses are prohibited. We are looking for balance, symmetry, and how well the haircut brings the best points of the dog forward and hides other faults. Dogs must be at least 50 percent scissored. No breed restrictions for this competition. 15mm” MINIMIUM hair length restriction for this competition. 1inch MINIMIUM starting hair length for this competition.

Salon Freestyle, elke stijl gaat! Niet meer dan 30% procent van de vacht kleuren of kleuren met krijt. Accessoires zijn welkom. Kleding zoals jurken zijn verboden. We zijn op zoek naar balans, symmetrie en hoe goed het kapsel de beste punten van de hond naar voren brengt en andere fouten verbergt. Honden moeten voor minimaal 50 procent geschoren zijn. Geen rasbeperkingen voor deze competitie. 15mm MINIMIUM haarlengte behouden voor deze wedstrijd. 1" MINIMIUM starthaarlengte voor deze competitie.

Met Mickey zijn we helaas niet geselecteerd.

Matted Mess Makeover Class: Briard Pepper

Matted Mess Makeover 🪄 dog must have at least 1/2″ of coat all over and be matted at least 25% of the body. Dematting techniques, if used, must be used safely. Brush burn will result in a DQ. Shavedowns are absolutely permitted, we are judging on how you worked with what you had. No breed restrictions for this competition. No hair length restriction for this competition.

Matted Mess / Makeover: dehond moet overal een vacht van minimaal 1/2" hebben en ten minste 25% van het lichaam te zijn gematteerd. ontklit technieken, indien gebruikt, moeten veilig worden gebruikt. Borstelbrand zal resulteren in een Disqualificatie. Scheerbeurten zijn absoluut toegestaan , we beoordelen hoe je hebt gewerkt met wat je had. Geen ras beperkingen voor deze competitie.Geen haarlengte beperking voor deze competitie.

Met Pepper behaalde ik een mooie 2 de Plaats.

Poodle Class: 10 jaar jonge Poedel Karo

  • poedel

Another scissoring class, but for poodles only. Haircut examples would be a German Trim, Modern trim, Continental, English saddle,Puppy Trim, Second puppy trim, Historically correct continental, etc. Dogs must be purebred poodles for this competition.

Nog een knipklasse, maar dan enkel voor poedels. Voorbeelden van kapsel zijn een Duitse trim, moderne trim, continentaal, Engels zadel, puppy trim, tweede puppy trim, historisch correct continentaal, enz. Honden moeten raszuivere poedels zijn voor deze wedstrijd.

Met Karo behaalde ik een mooie 2de plaats.

Kennel Cut: Maltheser Rambo

  • kennel cut

Short can be cute! But how cute can you make it look? This class is done with any breed that is clipped over 50% of their body with a blade shorter than a 3F (13mm) or equivalent. We are judging on the smoothness of the clipperwork, the use of small bits of scissoring and thinning to make the shaved cut look even better, and a balanced overall style. No breed restrictions for this competition. 13mm MAX hair length for 50% of this cut, lamb legs welcome!

Kort kan schattig zijn! Maar hoe schattig kun je het eruit laten zien? In deze klasse kan je deelnemen met elk ras dat meer dan 50% van hun lichaam is geknipt/geschoren met een mes korter dan een 3F (13 mm) of gelijkwaardig. We beoordelen de gladheid van het tondeusewerk, het gebruik van kleine stukjes knippen en effileren zijn toegestaan om de het kapsel er nog beter uit te laten zien, en een evenwichtige algehele stijl. Geen ras beperkingen voor deze competitie. 13 mm MAX haarlengte voor 50% van deze snit, lams benen zijn welkom!

Ik behaalde me Rambo een 1 ste plaats, benen en hoofd zijn geknipt, lichaam geschoren op 9 mm

Clipper Comb Class: CockePoo Lexi

Clipper Comb Class 🪒Medium length styles for all breeds, you must use a guard comb or clipper comb for at least 50% of the haircut for this class. The entire coat should be at least 14mm long when the cut is complete (longer than a 3F). We are looking for a dog with corrective grooming to hide any faults, and a stylish and smooth finish to your dog. You may groom a dog in any pattern, but balance and skill should be shown. No breed restrictions for this competition. 14mm MINIMIUM hair length restriction for this competition.

Clipper Comb Class, Kapsels van gemiddelde lengte voor alle rassen, u moet met een scheerkop of met een opzetkam  scheren.  Ten minste 50% van het kapsel moet geschoren worden. De hele vacht moet ten minste 14 mm lang zijn als de snede voltooid is (langer dan een 3F). We zijn op zoek naar een hond met corrigerende verzorging om eventuele gebreken te verbergen, en een stijlvolle en vlotte afwerking van uw hond. Je mag een hond in elk patroon trimmen, maar balans en vaardigheid moeten worden getoond. Geen rasbeperkingen voor deze competitie. 14 mm MINIMIUM haarlengtebeperking voor deze wedstrijd.

Ik behaalde met Lexi een 1 ste plaats, ze is geschoren op 16 m

Double Coat Natural and Sculpting: Schotse Collie Noor

  • schotese collie

Double Coat Natural and Sculpting 🐺No debates here, the owner wants what they want. Dogs must have double coat (ex Pomeranian, Australian Shepherd, Samoyed). From desheds to light tidies to heavy trims we want to see them all. We are looking for coat saving technique and how you scissor the coat to the owner’s request / to the style you’ve chosen to match the dog. If you’re doing a deshed, be sure to include that hair pile photo! No trimming is necessary for this class however difficulty is graded in this class. No hair length restriction for this competition.

Double Coat Natural en Sculpting Geen discussies hier, de eigenaar wil wat hij wil. Honden moeten een dubbele vacht hebben (vb Pomeranian, Australian Shepherd, Samojeed). Van zware rui tot licht trimwerk of een zware trimbeurt, we willen ze allemaal zien. We zijn op zoek naar vachtbesparende techniek en hoe je de vacht knipt naar wens van de eigenaar / naar de stijl die je hebt gekozen om bij de hond te laten passen. Als je een ruivacht doet, zorg er dan voor dat je die haar-stapel foto opneemt! Knippen is niet nodig voor deze klasse, maar de moeilijkheidsgraad wordt in deze klasse ingedeeld. Geen haarlengte beperking voor deze wedstrijd.

Met Noor behaalde ik een mooie 1ste plaats. Zij wordt thuis en bij Furfection verzorgd met de producten van Panagenics. Ze is volledig getrimd volgens de Rassenstandaard.

Clipped Terrier Class: Shnauzer Boomer

  • clipped terrier

Clipped Terrier Class 🐭Any breed of terrier in a clippered version of their breed standard trim. Slight modifications may be made at the owners request (ex shorter brows) however lack of skirt, leg furnishings. You may clipper to any length, but the style should remain true to the breed. Examples of breeds used would be a Giant Schnauzer, Carin Terrier, Lakeland Terrier, etc. Dogs must be purebred terriers for this competition. No hair length restriction for this competition.

Clipped Terrier Class. Elk terriër/Schnauzer -ras in een getrimde/geschoren versie van hun rasstandaard. Kleine wijzigingen kunnen worden aangebracht op verzoek van de eigenaar (ex kortere wenkbrauwen), het ontbreken van rok, beeninrichting. Je mag tot elke lengte scheren, maar de stijl moet trouw blijven aan het ras. Voorbeelden van gebruikte rassen zijn een Reuze Schnauzer, Cairn Terrier, Lakeland Terrier, enz. Honden moeten raszuivere terriërs / Schnauzers zijn voor deze competitie. Geen haarlengtebeperking voor deze wedstrijd.

Boomer geschoren met verschillende lengtes, volgens de rassenstandaard. Een mooie 1ste plaats.

Handstripped Class: Airedale Terriër Olle

Handstripped Class 👙Any purebred that requires handstripping into the breed pattern or , Dogs must be at least 80% stripped. Some example breeds are Wirehaired Dachshunds, Airdale Terriers, Westies, etc. Dogs must be purebred for this competition. No hair length restriction for this competition however dogs must be handstripped.

Pluk klasse. Elke rashond die met de hand geplukt moet worden volgens de rassenstandaard. Honden moeten voor ten minste 80% gestript zijn. Enkele voorbeeldrassen zijn ruwharige teckels, Airdale Terriers, Westies, enz. Honden moeten raszuiver zijn voor deze wedstrijd. Geen haarlengte beperking voor deze wedstrijd, maar honden moeten zeker met de hand geplukt worden.
Olle volledig met de hand geplukt, we behaalde een mooie 3 de plaats!

Sporting Class: Engelse Cocker Spaniël Molly

  • engelse cocker

For all dogs in the sporting group. This is for any spaniel, retriever, setter, etc that has furnishings (sorry labradors!). We are specifically looking for breed standard trimming, carding, and thinning. Clipdowns can be entered into the kennel cut / clipper comb classes. Goldens and Tollers are included in this class. Breed restrictions as above, MINIMUM growth of 4 weeks.

Voor alle honden die in America/Canada behoren tot de "Sporting class". Dit is voor elke spaniël, retriever, setter, enz. die vacht heeft (sorry labradors!). We zijn specifiek op zoek naar het trimmen volgens de rassenstandaard, plukken en uitdunnen. Goldens en Tollers zijn inbegrepen in deze klasse. MINIMALE groei van 4 weken.

Ik behaalde met Molly een 1 ste plek, ze werd volledig met de hand geplukt. Sommige delen werden met de effileer schaar gemodelleerd.

Dankuwel om mijn artikel te lezen 😉

Laat een reactie achter

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit:
UA-93060797-1